• Telefon 32 241 10 61 Facebook

Dlaczego my?

  • Przebywam w naszym domu od trzech lata. W mej trudnej sytuacji (czterokończynowe porażenie) to najlepsze miejsce które mógłbym sobie wymarzyć

    Waldemar Zatoń― Mieszkaniec

  • "Dla mnie kierowanie tego typu placówką jest sporym wyzwaniem, któremu staram się sprostać w zapewnieniu najlepszej kompleksowej i fachowej opieki dla osób do nas trafiających"

    Henryk Łytek ― Dyrektor domu

Własna kuchnia połączona z stołówką.

W przypadku osób których poruszanie jest utrudnione posiłki wydawane są bezpośrednio w ich pokojach.

Rehabilitacja i opieka medyczna Dom w ramach swojej działalności, dysponując odpowiednią bazą oraz personelem, prowadzi wobec swoich podopiecznych szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych.

Prowadzona ona jest w dwóch zasadniczych kierunkach: rehabilitacja medyczna i rehabilitacja społeczna.

W każda niedziele oraz dni świąteczne odprawiane są u nas nabożeństwa w obrządku katolickim.

Ponadto istnieje możliwość indywidualnej posługi duszpasterskiej.